: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 16/1/2539 : :


มิ้ว
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวโสรส  บุญชู
ชื่อเล่น : 
มิ้ว
วันเกิด : 
16 ม.ค. 2539
อายุ : 
21
เพศ : 
E-mail : 
zamilk163@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
20/1 หมู่ 2 ต.คลองตำหรุ
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
20000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0814453075
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ทำงาน : 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
งานอดิเรก : 
-