[ phattharin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พัทธรินทร์ กรส่งแก้ว
ชื่อเล่น : 
ออย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
4/6/2540
อายุ : 
20
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
phatt.5639@gmail.com  
ที่อยู่ : 
86/1, ทับยาว
อำเภอ : 
ลาดกระบัง
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
10520
เบอร์โทรศัพท์ : 
949960913
สถานที่ทำงาน : 
การตลาด/การขาย
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา