[ Sirintrasrikum ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สิรินทรา ศรีคำ
ชื่อเล่น : 
โบ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
29/12/2544
อายุ : 
20
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
sirintrasrikum14@gmail.com  
ที่อยู่ : 
22/3ม.12 ต.นาป่า
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
20000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0957822570
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานโรงงาน
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา