ชื่อ - นามสกุล :นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก
ตำแหน่ง :อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่หลัก :บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :-
Email :ajake@windowslive.com
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์พิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ